Contact

Kindcentrum De Bakelaar
Schoolstraat 35
5761 BV Bakel
Tel.: 0492-341552
email: info.bakelaar@stichtinggoo.nl
 
Opvang
Peuterspeelzaal: tel: 088-0088585
Kinderdagverblijf: tel: 088-0088525
Buitenschoolse opvang: tel: 088-0088527
 
Vertrouwenspersoon
Mevr. Els Rutten- Manders
Schoolbestuur
088 - 00 88 500
info@stichtinggoo.nl

Inspectie van het onderwijs
Vragen over onderwijs: 0800-8051 
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: Meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-1113111 (lokaal tarief)
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl