De Bakelaar
Schoolstraat 35
5761 BV Bakel
Tel.: 0492-341552
email:
info.bakelaar@stichtinggoo.nl
 
Opvang
Peuterspeelzaal: tel: 088-0088585
Kinderdagverblijf: tel: 088-0088525
Buitenschoolse opvang: tel: 088-0088527

Vertrouwenspersoon
Mevr. Els Rutten- Manders
els.rutten@stichtinggoo.nl
 
Schoolbestuur
College van bestuur
Dhr. Peter van de Sande en mevr. Ellen Nelissen
Tel: 0492-361838

www.stichtinggoo.nl

 

Inspectie van het onderwijs
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis)
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: Meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-1113111 (lokaal tarief).