Afspraken groepen 5
In principe wordt er geen huiswerk mee gegeven,
tenzij individuele afspraken met ouders en kind
hierover gemaakt worden bijv. spelling / rekenen / lezen.
Sommige kinderen hebben namelijk meer tijd nodig
om voldoende vooruitgang te boeken
bij het automatiseren van de tafels en/of het technisch lezen.
Wij schrijven met vulpen en potlood.
Gymkleren: sportbroek en shirt, gymschoenen.
In groep 5 wordt nog geen deodorant gebruikt.
 
Bevorderen van de betrokkenheid:
Thuisopdrachten van Leefstijl.
Samen lezen en voorlezen.
Gemaakt werk thuis samen nog eens bekijken.
Materialen mee laten brengen die bij de thema's aansluiten.
Bijvoorbeeld:
Geschiedenis: spullen van vroeger
Aardrijkskunde: plattegronden.
Natuur: zonnebloem, spin.