Afspraken groepen 5
In principe wordt er geen huiswerk mee gegeven,
tenzij individuele afspraken met ouders en kind
hierover gemaakt worden bijv. spelling / rekenen / lezen.
Sommige kinderen hebben namelijk meer tijd nodig
om voldoende vooruitgang te boeken
bij het automatiseren van de tafels en/of het technisch lezen.
Wij schrijven met vulpen en potlood.
Gymkleren: sportbroek en shirt, gymschoenen.
In groep 5 wordt nog geen deodorant gebruikt.
 
Bevorderen van de betrokkenheid:
Thuisopdrachten van Leefstijl.
Samen lezen en voorlezen.
Gemaakt werk thuis samen nog eens bekijken.
Materialen mee laten brengen die bij de thema's aansluiten.
Bijvoorbeeld:
Geschiedenis: spullen van vroeger
Aardrijkskunde: plattegronden.
Natuur: zonnebloem, spin.

Tip
Op de internetpagina www.ambrasoft.nl is software
te bestellen die te gebruiken is voor
onder andere het oefenen van rekenen.
Deze software is te gebruiken tot en met groep 8
en bevat een breed scala aan oefeningen
voor allerlei verschillende vakken.
Tevens wordt dit programma ook op school gebruikt,
de kinderen zijn er dus al mee vertrouwd.
Ook op de website van onze school staan veel
leuke oefenprogramma's
willibrordusbakel.nl => kinderen => handige oefenprogramma's