Mindklas

Programma voor meer- en hoogbegaafde leerlingen
Meer- en hoogbegaafde leerlingen volgen op onze school het reguliere lesprogramma met aanpassingen.
Tijdens verschillende vakken verdiepen zij zich in de leerstof en werken verder aan verdiepingsopdrachten.
De methodes die op onze school worden gebruikt, lenen zich hier goed voor.
 
Voorbeelden van verdiepen bij het vak rekenen zijn:
  • Kinderen krijgen een kortere instructie omdat ze in de plusinstructiegroep zitten;
  • De kinderen van de bovenbouw werken met een routeboekje dat bij de methode hoort. Als de kinderen het routeboekje volgen krijgen ze geen herhalingsstof aangeboden waardoor er meer tijd over blijft voor verdieping;
  • Verdiepingsopdrachten worden gemaakt in Pluswerkboeken, zoals Rekentijger of door middel van werkbladen, zoals V-werkbladen Rekenrijk;
  • Op de Snappets maken de snelle rekenaars minder opgaven van de desbetreffende les en werken daarna verder aan hun persoonlijke doelen;
  • Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong krijgen speel- en leermateriaal aangeboden uit de pluskast en werken met de pluskaart. Tijdens kringactiviteiten worden zij tevens uitgedaagd met een vraag of opdracht die het creatief denkvermogen stimuleert.
Tijdens de vakken taal, lezen, spelling en andere vakken gelden soortgelijke bijstellingen van de leerstof. Afhankelijk van de leerprestaties en de persoonlijkheidseigenschappen van de begaafde leerling is het leerstofaanbod meer of minder aangepast.
Uit onderzoek is gebleken dat hoogbegaafde leerlingen onvoldoende werk- en leerstrategieën ontwikkelen als zij alleen in aanraking komen met de reguliere lesstof uit de methodes. Onderpresteren ligt dan op de loer.
Daarom zet ons kindcentrum een stap extra en biedt deze leerlingen nog meer ruimte voor ontplooiing.

Specialist op het gebied van hoogbegaafdheid is juf Annette.
Er is een Mindklas voor de onderbouwgroepen en er is een Mindklas voor de bovenbouwgroepen.