Praktische punten:
* Maandag na vakanties hoofdluiscontrole
* Woensdag is de gymles. Kinderen nemen dan alleen de gymschoenen mee. Fijn is als uw kind op deze dag gemakkelijk zittende kleding aan heeft voor het gymmen.
* Op dinsdag en donderdag zijn op school GRUITdagen. Alle kinderen eten dan groente of fruit in de klas. Op andere dagen mag dit natuurlijk ook, anders volstaat een gezonde koek.
* Spelletjesochtend: (Meestal) op de laatste woensdag van de maand, zie hiervoor de kalender, is de spelletjesochtend in de groepen 1-2. De ouders die zich hiervoor hebben opgegeven, kunnen in de week voorafgaand een briefje ontvangen voor een uitnoding van deelname aan deze spelletjesochtend. Wanneer u geen briefje hebt ontvangen bent u een andere keer aan de beurt. 
* Kinderen willen graag spullen meenemen om op school over te vertellen. Dit proberen we te beperken tot op maandag. Verder mogen kinderen op andere dagen wel spullen meenemen voor de letterplank of waar de juf om gevraagd heeft m.b.t. het thema.
* In de kleutergroepen gaan kinderen zelfstandig naar het toilet. De vraag dan ook om deze zelfstandigheid zelf te oefenen met uw kind als dit nodig is.