Oudercommissie

De kinderopvang op ons kindcentrum kent een lokale oudercommissie.
Het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang worden binnen deze LOC vertegenwoordigd door minimaal 2 ouders.
De overlegmomenten van de LOC zijn samengevoegd met die van de medezeggenschapsraad van school.
De taak van deze LOC is voornamelijk gericht op de inhoud van de kinderopvang en alles wat hier mee samenhangt. Hieronder valt bijvoorbeeld het meedenken over het pedagogisch beleid, de tarieven en het goedkeuren van zaken als de invulling van het 4 ogen principe. Tevens staan zij de GGD te woord.
Hun bevoegdheden en taken zijn beschreven in het reglement.
De LOC is bereikbaar via loc.bakel@stichtinggoo.nl