belangrijke informatie

Voor meer informatie verwijzen wij naar het ouderportaal!
 
Hieronder wat belangrijke informatie voor groep 1-2c:

- Inloop vanaf 8.20 uur

- Gymles op maandagochtend.
Gymschoenen meenemen en makkelijke kleren aangeven. 

- Fruit dagen op dinsdag-woensdag-donderdag, maar het liefst iedere dag fruit.
geen koeken of snoepjes. sneetje ontbijtkoek of cracker mag wel.

- Ziekte doorgeven voor 8.15 uur via het ouderportaal

- Iedere maandag mag uw kind iets meenemen om in de kring te laten zien. 

- Iedere maandag na een vakantie is het hoofdluis controle, liever dan geen gel in het haar en geen vlechten.