B-Good

B-Good staat voor:
Alles rondom sociaal-emotionele ontwikkeling en welbevinden voor álle kinderen van ons kindcentrum. 
Elk kind heeft recht op veiligheid en geborgenheid en daar zorgen we samen voor. 
Jezelf mogen zijn, "je bent goed zoals je bent". 
Elkaar beter leren kennen. Wie ben ik, wie ben jij en wat voor groep zijn wij? 
Respect, voor jezelf, voor wie je bent en wat je kunt maar ook voor waar je niet goed in bent. 
Positieve communicatie. Vriendelijkheid, leren om op een gezonde manier op te komen voor jezelf en leren om op een gezonde manier conflicten op te lossen. 
We maken hiervoor gebruik van wonderwoorden.  
Iedereen hoort er bij.
 
B-Good is:                 
1.  Preventief (voorwaardelijk en geen antipestprogramma)
2. Structureel (geborgd in rooster en visie/beleid)
3. Effectief (vaste evaluatiemomenten en ervaringsgericht)
 
De krachtige principes van B-Gooddagen en -weken
Meteen beginnen met het werken aan een positieve leefsfeer en groepsvorming. 
Iedereen een welkom gevoel geven, een goed begin is het halve werk. 
Vanaf het begin veiligheid, vertrouwen en grenzen en minder ontstaan van ongenoegen. 
De boodschap op zo veel mogelijk verschillende manieren kindcentrumbreed uitdragen. 
Een gevarieerd activiteitenaanbod voor alle groepen. 
Echt contact maken met elkaar aan het begin en einde van de dag. 
Samen spelen en werken binnen de groep met zo veel mogelijk verschillende kinderen, zodat we elkaar goed leren kennen. 
Saamhorigheid in voorbereiding en uitvoering.
Het hele kindcentrum (leerkrachten en pedagogisch medewerkers, directie en ouders werkt samen voor en met de kinderen met activiteiten die passen bij de leeftijd. 
De leerkracht/pedagogisch medewerker doet zelf met alles mee en laat meer van zichzelf zien. 
Een gezamenlijke opening voor en afsluitende presentatie na de B-Good weken, door en met kinderen, ouders en leerkrachten/pedagogisch medewerkers.
 
Doelen korte termijn 
Lees waar kinderen staat, ook volwassenen.
Er is een positieve sfeer binnen het kindcentrum en de groepen waardoor kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.  
Elk kind is gehoord en gezien door de leerkracht/pedagogisch medewerker en door de andere kinderen. 
Elk kind voelt zich prettig in een veilige leef- en leersfeer. 
Kinderen hebben elkaar beter leren kennen 
Kinderen herkennen de verschillende gevoelens 
Kinderen en volwassenen zijn er trots op bij deze groep te horen 
Er wordt een gezamenlijke taal gesproken 
Iedereen hoort erbij en niemand wordt buitengesloten 
Ouders zijn betrokken; ze zien, horen en merken de positieve effecten
 
Doelen lange termijn
Een veilige groep/school voor iedereen
Kinderen zijn zichzelf en kennen zichzelf, "je bent goed zoals je bent"
Kinderen komen voor zichzelf op en lossen conflicten zo veel mogelijk zelfstandig op
Alle kinderen horen erbij
We hebben respect voor elkaar, we geven respect en krijgen respect
Kinderen zijn met zelfvertrouwen zichzelf en durven zich te uiten
We zien het goede in iedereen
We 'staan op' voor elkaar, helpen en steunen elkaar
Dit zie we elke dag, in elke groep
Uiteindelijk gaan we voor sociaal-emotioneel welbevinden bij de verenigingen en in het dorp