Oudervereniging

De oudervereniging van Kindcentrum De Bakelaar Basisonderwijs heeft als doelstelling het bevorderen van de samenwerking tussen de ouders, het schoolbestuur en het personeel met betrekking tot onderwijs en vorming van de leerlingen binnen de school en in verband met school.
Alle ouders, voogden en verzorgers van kinderen die het basisonderwijs volgen in de groepen
1 t/m 8 van ons kindcentrum zijn lid van de oudervereniging.
De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de oudervereniging zijn vastgesteld in de statuten en staat sinds 2004 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 
De ouderraad is het bestuur en daarmee het 'gezicht' van de oudervereniging. Het dagelijks bestuur van de ouderraad wordt gevormd door minimaal de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.
De ouderraad ondersteunt het schoolteam bij het organiseren van allerlei leuke activiteiten en projecten naast het reguliere schoolprogramma voor de leerlingen.
 
Ouderraad

Suzanne van Driel
Sandy van Grootel
Linda Thijssens
Linda Sleegers-Claassen
Marieke van Dijk
Cindy Janssens
Inge de Jongh
Susan Relou
Tamara Steman
Ingrid Biemans
Petra de Veij-Jacobs
Fanneke van de Weijer
Silvia van Berlo
Yvonne van Gestel-Salet
Vanessa Pinto

Ouderbijdrage oudervereniging
De oudervereniging vraagt aan alle ouders, voogden en verzorgers van de kinderen die het basisonderwijs volgen op ons kindcentrum een ouderbijdrage.
Deze ouderbijdrage wordt besteed aan activiteiten die rechtstreeks ten goede komen aan de kinderen (sinterklaasviering, kerstviering, carnavalsviering, enz)
De oudervereniging doet een beroep op u om de school financieel te ondersteunen, door middel van de ouderbijdrage, om deze activiteiten mogelijk te maken.
De hoogte van deze bijdrage wordt tijdens de eerste algemene vergadering van de ouderraad elk schooljaar voorgesteld aan de MR die e ouderbijdrage vaststelt.
De ouderbijdrage bedroeg afgelopen schooljaar € 15,00 per kind.
 
Contactpersoon verkeersbrigadiers
Tamara van Leeuwen                                  
bakelaar.oudervereniging@stichtinggoo.nl      

Goede doelendag
- Plannen dag
- Zoeken naar goed doel
- Contact met media
- Regelen van diverse materialen, kraampjes e.d.
- Bestellen producten
- Contact opnemen en onderhouden van het goede doel

Sinterklaas
- Contact opnemen met Sinterklaas en Pieten
- Plannen bezoek
- Dagplanning maken
- Op de dag zelf Sinterklaas en Pieten begeleiden
- Bestellen (samen met Piet) van snoepgoed
- Inpakken van snoepzakken (samen met Piet)

Kerstmis
- Plannen dag en activiteit organiseren
- Bestellen van eten, boom, kaarsjes etc.
- organiseren kerstdiner of ontbijt
- Eventueel inpakken en klaar maken van eten

Carnaval
- Organisatie optocht
- Zaal vastleggen
- Muziek regelen en auto's voor muziek
- Politie en verkeersregelaars regelen i.v.m. begeleiding
- Contact met carnavalsvereniging inzake thema optocht
- Contact met carnavalsvereniging inzake prins en prinses
- Ochtendprogramma maken voor onderbouw met Prins Carnaval

Pasen
- Plannen dag en bedenken activiteiten voor onderbouw
- Inpakken snoepgoed / attentie
- Contact opnemen met de Paashaas
- Eventueel locaties zoeken en vastleggen
- Eventueel huifkar regelen
- Regenprogramma maken

Afscheid Groep 8
- Verzorgen afscheidscadeau voor leerkrachten
- Regelen DVD's
- Uitzwaaien groep 8 op ludieke wijze
- Eventueel versnaperingen

Laatste schooldag
- Ene jaar schoolreis
- Andere jaar plannen van activiteiten
- Bestellen en verzorgen van versnaperingen en drinken

Atletiekdag groep 8
- Met andere scholen plannen van activiteiten
- Regelen locatie
- Helpen op dag zelf d.m.v. scheidsrechter en alles klaarzetten
- Regelen versnaperingen en drank

Schoolfoto's
- Contact opnemen met schoolfotograaf
- Dagplanning maken
- Gehele dag aanwezig zijn en fotograaf assisteren
- Uitzoeken van foto's en verdelen over de klassen

Luizencontrole
- Plannen dagen controle
- Haren controleren met hulpouders
- Eventueel nacontrole van haren
- Contact opnemen met leerkracht voor melding aan ouders
- Indien constatering brief verstrekken aan klas voor uitdeling
                         
Buitenschoolse activiteiten
- Schoolvoetbal
- Aula versieren 
- Aanschaf diverse versieringen (Pasen, Sint, EK/WK, Carnaval, etc.)
- Roulatie van versieringen in de gaten houden

Diversen
- Op verzoek ondersteuning geven aan schoolteam (afscheid leerkrachten e.d.)
- Regelen kaart / bloemen jubilea, ziekte, huwelijk, geboorte
- Houden van vergaderingen met schoolteam