Oudervereniging/ouderraad
De oudervereniging van Kindcentrum De Bakelaar Basisonderwijs heeft als doelstelling; Het bevorderen van de samenwerking tussen de ouders, het schoolbestuur en het personeel met betrekking tot onderwijs en vorming van de leerlingen binnen de school en in verband met school.
Alle ouders, voogden en verzorgers van kinderen die het basisonderwijs volgen in de groepen
1 t/m 8 van ons kindcentrum zijn lid van de oudervereniging.
De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de oudervereniging zijn vastgesteld in de statuten en staat sinds 2004 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 
De ouderraad is het bestuur en daarmee het ‘gezicht’ van de oudervereniging van Kindcentrum De Bakelaar Basisonderwijs.
Het dagelijks bestuur van de ouderraad wordt gevormd door minimaal de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.
De ouderraad ondersteunt het schoolteam bij het organiseren van allerlei leuke activiteiten en projecten naast het reguliere schoolprogramma voor de leerlingen van de groepen 1 t/m 8.
 
Dagelijks bestuur ouderraad:
Voorzitter                  Inge Beckers                                   * ingebeckers1@gmail.com
Vicevoorzitter          Sandra Rooseboom                       * rooseboom@hotmail.com
Penningmeester      Linda Thijssens                      * lindathijssens@hotmail.com
Secretaris                 Tessa van Tongeren                       * tessa.vantongeren@gmail.com
Lid                              Tamara van Leeuwen       * tamaraspetgens@hotmail.com
 
Leden ouderraad:
Marieke van Dijk
Suzanne van Driel
Sandy van Grootel
Cindy Janssens
Inge de Jongh
Marly van de Linden
Susan Relou
Angela Vlasveld
Angelique Wulms
 
 
Ouderbijdrage oudervereniging
De oudervereniging vraagt aan alle ouders, voogden en verzorgers van de kinderen die het basisonderwijs volgen op ons Kindcentrum De Bakelaar een ouderbijdrage.
Deze ouderbijdrage wordt besteed aan activiteiten die rechtstreeks ten goede komt aan de kinderen (sinterklaasviering, kerstviering, carnavalsviering, enz)
De oudervereniging doet een beroep op u om de school financieel te ondersteunen, door middel van de ouderbijdrage, om deze activiteiten toch mogelijk te maken.
De hoogte van deze bijdrage wordt tijdens de eerste algemene vergadering van de ouderraad elk schooljaar vastgesteld. De ouderbijdrage bedroeg afgelopen schooljaar € 15,00 per kind.
 
 
Contactpersoon verkeersbrigadiers
Tamara van Leeuwen                         Ë 0610900494      * tamaraspetgens@hotmail.com
 

 
Goede doelendag
- Plannen dag;
- Zoeken naar Goed doel;
- Contact met media;
- Event. regelen van diverse materialen, kraampjes e.d.
- Event. bestellen producten;
- Contact opnemen en onderhouden Goed doel;
- Etc.

  Sinterklaas
- Contact opnemen met Sinterklaas en Pieten;
- Plannen bezoek;
- Dagplanning maken;
- Op dag Sinterklaas en Pieten begeleiden;
- Bestellen (samen met Piet) van snoepgoed;
- Inpakken van snoepzakken (samen met Piet)

  Kerstmis
- Plannen dag en activiteit organiseren;
- Bestellen van voeding, boom, kaarsjes etc.;
- organiseren kerstdiner of ontbijt
- Eventueel inpakken en klaar maken van voeding

   Carnaval
- Organisatie optocht
- Zaal vastleggen;
- Muziek regelen en auto’s voor muziek;
- Politie en verkeersregelaars regelen ivm begeleiding;
- Contact met carnavalsvereniging inzake thema optocht;
- Contact met carnavalsvereniging inzake prins en prinses;
- Ochtenprogramma maken voor onderbouw met Prins Carnaval

   Pasen
- Plannen dag en bedenken aktiviteiten voor onderbouw;
- Inpakken snoepgoed / attentie;
- Contact opnemen met de Paashaas;
- Eventueel locaties zoeken en vastleggen;
- Eventueel huifkar regelen;
- Regenprogramma maken

  Afscheid Groep 8
- Verzorgen afscheidscadeau voor leerkrachten;
- Regelen DVD’s;
- Uitzwaaien Groep 8 op ludieke wijze;
- Eventueel versnapperingen;

       Laatste schooldag
- Ene jaar schoolreis;
- Andere jaar plannen van activiteiten;
- Bestellen en verzorgen van versnaperingen en drinken

  Atletiekdag Groep 8
- Met andere scholen plannen van activiteiten;
- Regelen locatie;
- Helpen op dag zelf dmv scheidsrechter en alles klaarzetten;
- Regelen versnapperingen en drank

  Schoolfoto’s
- Contact opnemen met schoolfotograaf;
- Dagplanning maken;
- Gehele dag aanwezig zijn en fotograaf assisteren;
- Uitzoeken van foto’s en verdelen over de klassen

  Luizencontrole
- Plannen dagen controle;
- Haren controleren met hulpouders;
- Eventueel nacontrole van haren;
- Contact opnemen met leerkracht voor melding aan ouders;
- Indien constatering brief verstrekken aan klas voor uitdeling

Brigadieren

Tamara van Leeuwen     Ë 0610900494      * tamaraspetgens@hotmail.com
                           
  Buitenschoolse aktiviteiten
- Schoolvoetbal

  Aulaversiering
- Aanschaf diverse versieringen (Pasen, Sint, EK/WK,Carnaval, etc.)
- Versiering aula;
- Roulatie van versieringen in de gaten houden

   Diversen
- Op verzoek ondersteuning geven aan schoolteam
  (afscheid leerkrachten e.d.);
- Regelen kaart / bloemen jubilea, ziekte, huwelijk, geboorte;
- Houden van vergaderingen met schoolteam