Bovenstaande vragen zijn voor sommige kinderen uit groep 8 heel gemakkelijk te beantwoorden.
Voor anderen is de keuze van een 'grote' school veel moeilijker .
Om de keuze te bepalen kun je eens praten met ouders en/of leerkracht.
En... je kunt eens kijken via onderstaande links. 
 Jan van Brabant
 
 Commanderij College
 
 Voortgezet Onderwijs Deurne
 
Knippenberg college 
 
 St. Willibrordus Gymnasium
 
Ter voorbereiding op je schoolkeuze , met alle zaken die daarbij horen, kun je ook via het internet al eens kennismaken met diverse scholen van voortgezet onderwijs uit de regio.
Veel plezier bij het volgen van deze links in de hoop dat je bovenstaande vragen straks goed voor jezelf  kunt beantwoorden.
Even voor de goede orde: Het kan zijn dat het komende jaar het een en ander verandert op diverse scholen van voortgezet onderwijs .
We dragen geen verantwoordelijkheid over de volledigheid en actualitiet van de informatie die u op de diverse schoolwebsites aantreft.

 

De overgang van basis- naar voortgezet onderwijs

Nieuwe stap in schoolloopbaan

Het zoeken van een school voor voortgezet onderwijs vraagt van ouders tijd en aandacht. Het is immers een belangrijke nieuwe stap in de schoolloopbaan van je kind. Meestal is de entreetoets aan het eind van groep 7 al een aanwijzing voor de geschiktheid van je kind voor een bepaalde schoolsoort. Als het goed is, ligt er in de eerste maanden van groep 8 een (voorlopig) schooladvies. Meteen na de jaarwisseling kan dan de zoektocht naar een geschikte middelbare school beginnen. Vervolgens wordt in februari een eindtoets afgenomen en wordt het schooladvies definitief.

Als de keuze voor een school is gemaakt, is de overgang nog geen feit. De feitelijke overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is heel spannend en de leerlingen zullen moeten wennen aan hun nieuwe leeromgeving. Voor ouders is het eveneens bijzonder als hun kind naar het voortgezet onderwijs gaat. Daarom besteden we ook daaraan in deze Oogwenk aandacht.

 Een school zoeken

De zoektocht naar scholen kun je langs verschillende wegen aanpakken.

    Op internet  is veel informatie beschikbaar over scholen. Op de websites van de scholen staat al veel informatie. De scholen bij jou in de omgeving kun je gemakkelijk achterhalen via School in beeld.

De opbrengstenkaart met feitelijke informatie over de school (de leerresultaten, het schoolklimaat, de lessen, de leerlingenzorg en het  leerstofaanbod) zijn te vinden via de onderwijsinspectie. De kaart geeft aan hoe de school in een bepaald jaar presteert in vergelijking met landelijke gemiddeldes. Ook het dagblad Trouw publiceert jaarlijks over de prestaties van de scholen voor voortgezet onderwijs.

    Verder zijn leerlingen (en hun ouders), die al op een school voor voortgezet onderwijs zitten, een handige informatiebron. Zij kunnen je vertellen over de sfeer op school, de schoolkosten, de manier waarop de leraren omgaan met leerlingen, lesuitval, et cetera.

    In januari en februari worden op alle scholen Open dagen gehouden. Je kunt je voorbereiden met behulp van de vragenlijst in bijlage 1 van brochure 1 onderaan dit NK(D)ootje. Vraag jezelf tevoren af wat je zinvol vindt om nu al te weten. Is je kind bijvoorbeeld dyslectisch, dan is het natuurlijk belangrijk om te weten of de leraren gewend zijn hiermee rekening te houden en hoe dat gebeurt.

     Wil je de school echt in bedrijf zien, loop dan eens op een gewone schooldag binnen en proef de dagelijkse sfeer.

     In veel plaatsen wordt in januari een Scholenmarkt gehouden, waarop alle VO-scholen in de omgeving zich presenteren. Het wordt meestal aangekondigd in het plaatselijke weekblad.

 Meer informatie

1. In de NKO-brochure In 18 stappen van basis- naar voortgezet onderwijs zie je welke stappen er worden gezet bij de overgang naar het voortgezet onderwijs en hoe je daarbij als ouders betrokken kunt zijn.

2. In de NKO-special De overgang naar het voortgezet onderwijs vind je praktijk-verhalen. Daarin komen ook twee brugklassers aan het woord.