Buitenschoolse opvang

Op de buitenschoolse opvang bieden we opvang aan kinderen van 4 tot 13 jaar voor en na schooltijd, in vakanties en op studiedagen. Hier worden kinderen dagelijks begeleid door vaste, enthousiaste pedagogische medewerkers. Na school gaan de kinderen spelen in drie leeftijdsgroepen.
De kinderen van 4 en 5 jaar zitten samen met de kinderen van 2, 3 tot 4 jaar van de dagopvang bij de Rakkers (088-0088585), de kinderen van 5 tot 7 jaar zitten bij de Lanterfanters (088-0088527) en de kinderen van 7 jaar en ouder zitten bij de Flierefluiters (088-0088528) . Op deze manier kunnen we er voor zorgen dat de activiteiten en ruimtes goed aansluiten bij de leeftijd en interesses van de kinderen.
De jongste kinderen (groep 1-2) worden 's morgens door de pedagogisch medewerkers naar de klas gebracht en 's middags opgehaald. De oudere kinderen lopen zelf naar de klas of naar de bso.
Er is veel aandacht voor het contact met ouders. Dagelijks is er even contact met het halen en brengen. Daarnaast zijn er jaarlijks oudergesprekjes.

Werkwijze
We zorgen voor gezonde voeding, voor een leuk en gevarieerd activiteitenprogramma en voor vele uurtjes lekker buitenspelen. We vinden het heel belangrijk dat de tijd na schooltijd echt vrije tijd is.
Kinderen mogen daarom zelf kiezen. Gezellig samen spelen of liever even alleen? Meedoen met leuke activiteiten of zelf iets bedenken? Binnen een spelletje doen of lekker naar buiten? Kinderen mogen zichzelf zijn en leren rekening te houden met en respect te hebben voor elkaar. We vinden het belangrijk dat er een gezellige sfeer is in de groep, waarin kinderen zich thuis voelen. We bieden een breed aanbod van activiteiten, dat kinderen prikkelt om hun interesses en talenten te ontdekken en te ontwikkelen.
We werken met verschillende thema's, waarbij de volgende aspecten aan bod komen:
Koken - Sport & Spel - Techniek & Kunst - Drama & Theater - Muziek & Dans en Natuur.
Ook tijdens de vakanties en studiedagen bieden de pedagogisch medewerkers een gevarieerd programma.
We proberen om in de vakantie iedere week een uitstapje te maken.
Dit kan bijvoorbeeld naar een speeltuin of naar het bos zijn.

Openingstijden
De buitenschoolse opvang is voorschools geopend van 7.30 tot 8.30 uur. Verlenging is mogelijk vanaf 7.00 uur. Naschools zijn we geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 14.45-18.30 uur en op woensdag en vrijdag van 12.30-18.30 uur. Op woensdag en vrijdag worden groepen samengevoegd.
In vakantieweken zijn we geopend van 7.30-18.30 uur. Verlenging is mogelijk vanaf 7.00 uur.
Je kunt ook kiezen voor een halve dag vakantieopvang. We zijn 52 weken paar jaar geopend.
Je kunt kiezen voor diverse pakketten, waaronder 40- of 52-wekenpakket.

Meer weten?
Meer informatie over de buitenschoolse opvang en over de kosten van kinderopvang kun je vinden in de folder buitenschoolse opvang of op www.stichtinggoo.nl.