Kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf de Bakelaar
Bij Kindcentrum De Bakelaar vinden we kwalitatief goede opvang en educatie van het jonge kind van groot belang voor hun ontwikkeling. Onze pedagogisch medewerkers zijn allemaal professioneel geschoold.

Kinderdagverblijf
We bieden goede dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar in een huiselijke omgeving. Hier worden de kinderen dagelijks verzorgd en begeleid door vaste pedagogisch medewerkers. 
Sinds januari 2019 werken we met horizontale groepen. In de jongste groep zitten kinderen tot ongeveer 2,6 jaar. Baby's en dreumesen spelen samen. Ieder kind heeft een eigen dagritme, dit stemmen we samen met de ouders af. We zorgen voor gezonde voeding, voor leuke en leerzame activiteiten, voor vele uurtjes lekker buitenspelen en voor voldoende rust. We vinden het belangrijk dat er een gezellige sfeer is in de groep, waarin kinderen zich thuis en geborgen voelen.

Als kinderen ongeveer 2,6 jaar zijn gaan ze over naar de combinatiegroep. Deze wordt in de ochtend gecombineerd met een groep peuterspeelzaal en in de middag met een groep buitenschoolse opvang voor kinderen van 4-5 jaar. Hierdoor krijgen deze kinderen meer uitdaging en wordt de overstap naar de buitenschoolse opvang erg klein. De kinderen blijven dan namelijk in dezelfde groep met dezelfde vertrouwde medewerkers. We hebben veel aandacht voor het stimuleren van de ontwikkeling van de kinderen. 

Zowel bij de dagopvang als bij de peuterspeelzaal werken we met VVE-programma (Uk & Puk en Puk & Ko).
VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie en is erop gericht ontwikkelingsachterstanden bij jonge kinderen te voorkomen of te verminderen door middel van een educatief programma. Dit programma biedt kinderen de mogelijkheid om zich spelenderwijs te ontwikkelen en zich voor te bereiden op de basisschool. Door samen te zingen, praten, lezen, werken en bewegen, helpen we de kinderen steeds een stapje verder in hun ontwikkeling. Het is speciaal ontwikkeld voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Spelen staat centraal want spelen is ontdekken. En ontdekken is groeien! Het programma bevat thema's die aansluiten bij de belevingswereld van jonge kinderen, zoals "Wat heb je aan vandaag" en "Dit ben ik". Het sluit aan bij het programma "Schatkist" dat wordt gebruikt in groep 1-2.

Binnen de thema's doen we allerlei activiteiten en bieden we verschillend spelmateriaal aan. We begeleiden kinderen in het samen spelen en in het samen delen. We zingen samen liedjes en we lezen iedere dag boekjes voor. We bieden allerlei knutselactiviteiten aan, waardoor kinderen verschillende materialen en technieken leren kennen.

Kinderdagverblijf en peuterspeelzaal werken nauw samen en ook de samenwerking met groep 1-2 wordt steeds verder ontwikkeld. We stemmen thema's af en gebruiken dezelfde vaste rituelen. Zo werken we bijvoorbeeld overal met dagritmekaarten. Een paar keer per jaar bezoeken de peuters de groepen 1-2 en doen we mee aan gezamenlijke activiteiten, zoals poppenkast, sportdag, creadag . Zo wordt de overgang naar de basisschool voor veel kinderen een stuk minder groot.

Extra zorg en ondersteuning
Zowel op de dagopvang als op de peuterspeelzaal volgen we de ontwikkeling van het jonge kind middels een kindvolgsysteem (KIJK!). Zeker één keer per jaar wordt dit met jullie besproken en indien nodig natuurlijk vaker. We vinden dat we samen met ouders verantwoordelijk zijn voor het welbevinden en voor de ontwikkeling van kinderen. Samen met ouders bekijken we wat het kind nodig heeft om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen. Wij streven ernaar om kinderen met een (beginnende) ontwikkelingsachterstand extra te ondersteunen. Dit doen we door extra activiteiten aan te bieden in kleine groepjes en extra dagdelen peuterspeelzaal aan te bieden. Mocht je kind voor deze extra dagdelen in aanmerking komen, dan hoor je dit via ons of via het consultatiebureau. De gegevens van de kinderen worden overgedragen aan de leerkrachten van de groepen 1 van de basisschool. Daar wordt gewerkt met hetzelfde kindvolgsysteem.

Combineren peuterwerk met opvang
Op kindcentrum De Bakelaar kun je peuterspeelzaaldagdelen combineren met opvang. Als je kind naar de dagopvang komt kan het kind op een andere dag in dezelfde groep gebruik maken van een dagdeel peuterspeelzaal. Openingstijden De dagopvang is geopend van maandag t/m vrijdag van 7.30-18.30 uur. Verlenging is mogelijk vanaf 7.00 uur. Je kunt ook kiezen voor een halve dag opvang.
We zijn 52 weken per jaar geopend. Je kunt kiezen voor diverse pakketten, waaronder 40- of 52-wekenpakket
of flexibele opvang.

Meer weten?
Meer informatie over het kinderdagverblijf en over de kosten kun je vinden in de folder dagopvang of op www.stichtinggoo.nl.