LeerlingenraadDe leerlingenraad zorgt ervoor dat de kinderen hun zegje kunnen doen en komen met verrassend goede ideeën en/of oplossingen.
De leerlingenraad heeft als doelstelling om er mede voor te zorgen dat we een kindcentrum blijven, waar ieder kind het enorm naar z'n zin heeft en er dus met plezier naar toe gaat.
Deze raad wordt gevormd door kinderen uit de groepen 6-7-8 en een lid van het managementteam.

Onze leerlingenraad geeft advies t.a.v. situaties waarin kinderen betrokken zijn. We denken dan bijvoorbeeld aan regels in de klas en op de speelplaats, ideeën voor ons kindcentrum, organisatie festiviteiten zoals bij Erasmus, paasactiviteiten etc.

De leerlingenraad komt 5/6 keer per jaar bij elkaar. Soms komt er vanuit het team een vraag maar de leerlingen kunnen zelf ook een bijeenkomst aanvragen.
Het is belangrijk dat deze kinderen goed luisteren naar de andere kinderen op school en eventuele ideeën en problemen aankaarten tijdens een bijeenkomst. Ieder schooljaar wordt er een nieuwe kinderraad gevormd. Door elke groep 6, 7 en 8 wordt iemand gekozen die zitting zal nemen in onze leerlingenraad.