Brabants Verkeersveiligheidslabel (BVL)

Kinderen zijn een kwetsbare groep in het verkeer. Elk jaar zijn er in Nederland honderden kinderen betrokken bij verkeersongevallen. Om verkeerseducatie op scholen te stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen, is er in 1997 een keurmerk in het leven geroepen: het Brabant Verkeersveiligheidslabel (BVL), met het beeldmerk SEEF de zebra.

 


Kindcentrum de Bakelaar is al een aantal jaren in het bezit van dit label en stemt jaarlijks haar verkeersactiviteiten af binnen de richtlijnen van dit keurmerk. Denk hierbij aan regelmatige contacten met de verkeersouders, VVN, politie en gemeente. Daarnaast is er op verschillende momenten communicatie met ouders en de schoolomgeving, zijn er verkeersactiviteiten rondom school en geven wij natuurlijk goede en praktijkgerichte verkeerslessen in alle groepen. Daarbij is er veel aandacht voor verkeersregels in het algemeen en specifiek de schoolomgeving en de voorbereiding op kinderen als verkeersdeelnemers. In de reis naar en van school, naar de diverse verenigingen, in het dorp, maar ook richting het toekomstige voortgezet onderwijs.

Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid

Vignet BVL